Mintalecke

Könyv: Kínai nyelvkönyv magyaroknak 1. kötet (1. rész)

Lecke: 6. lecke: 你好! - Jó napot!

Az előkészületek után megkezdődnek a "tulajdonképpeni" leckék, azaz minden lecke hasonló szerkezeti tagolásban különböző életjelenetet ("beszédszituáció") dolgoz fel.

A Párbeszédek rovat
A párbeszéd mondatait háromféle beállítással olvashatjuk: kínai karakterekkel,  pinyin írással, és magyar fordításban. (alapbeállítással mindhármat egyszerre látjuk)

A hangikonra kattintva a mondatokat meg is hallgathatjuk.

Mi magunk szabályozzuk, hogy mi jelenjen meg a képernyőn, a hármas megjelenésből bármelyiket tetszés szerint kikapcsolhatjuk, akár mind a hármat is, s akkor csak hallgatjuk a mondatokat. Talán a legcélszerűbb eleinte a kínai karaktereket kikapcsolni, mert a gyakorlás kezdetén örülünk, ha a hallott mondatot pinyin írással tudjuk követni. A többszöri ismétlés után az elsajátítási szint szabja meg, hogy mit célszerű látnunk vagy hallanunk a párbeszédekből. Ha már nagyon jól megy, akkor a rovat alján találunk egy újabb lejátszót, erre kattintva a párbeszédet folyamatosan játssza le a program. Persze eleinte itt sem bírjuk követni a tempót, akkor a szünet gombbal megpihenhetünk.

Szószedet
A Párbeszéd rovat mellett jobb oldalon megjelenik a lecke Szószedete, ez valamennyi rovat mellett látható, mivel nemcsak a Párbeszéd, hanem a többi rovat szóanyagát is tartalmazza. Leginkább azonban mégis a Párbeszédek rovat esetében hasznosíthatjuk, hiszen a Párbeszédekben fordul elő egy-egy lecke csaknem teljes szóanyaga. A két egység nagyon jól kiegészíti egymást, a párbeszédek mondatait felbonthatjuk, s a szavakat önmagukban a Szószedetben külön is meghallgathatjuk, újra és újra, ahányszor csak akarjuk. Ismert jelenség, hogy egy szó önmagában tisztábban hallható, mint a mondatban, ahol a szavak meglehetősen gyorsan követik egymást. Mindenképpen célszerű tehát a szavakat külön-külön és a mondatban is meghallgatni!

A szószedet azonban nemcsak hanganyag, hanem animáció is! Itt nemcsak a pinjines alakok, hanem a kínai írásjegyek is szerepelnek. Ha bármelyik írásjegyre kattintunk, akkor egy felugró ablakban megjelenik kinagyított formában a kínai karakter, ha egérrel ráközelítünk, akkor pedig az ablak alján megjelenik egy biztató felirat, hogy kattintással indítsuk el az adott írásjegy vonás-sorrendjének rajzolását! Ezt is annyiszor ismételjük, ahányszor csak akarjuk (erről már az 5. lecke útmutatójában beszéltünk).

A Szószedetben még egy érdekességgel találkozunk: ha az egérmutató a szószedet jobb szélére téved, akkor megjelenik egy könyv-ikon és egy notesz ikon. Ha könyv ikonra kattintunk, akkor egy felugró ablakban megtudjuk, hogy az adott szó előfordul-e más leckében is, s ha igen,akkor melyikben. Ez akkor adhat fontos segítséget, ha az adott szó más szövegkörnyezetben más jelentéssel fordul elő. Még hasznosabb a notesz ikon, mellyel saját szólistánkba vehetjük fel a kijelölt szót. Erről  a 9. lecke Útmutatójában még bővebben szólunk.

Kínai névadás

A lecke szereplői: Két magyar diák, Anna és Gábor és a kínai Wang tanárnő. 

A magyar szereplők kínai nevei: Ān Nà és Gāo Bó

A magyar nevekben megfigyelhetjük a kínai névadás sajátosságát: a magyar neveknek megfelelő kínai szótagokat kerestek a kínai tankönyvírók: Az Anna név esetében ez könnyen ment, hiszen az "An" (ég) és a "na" (kecses, bájos, kifinomult) szótag is létezik a kínaiban. Gábor nevénél már bajban volt a kínai: náluk nincs se olyan szótag, hogy "Gá", se olyan, hogy "bor", márpedig ha nincs, akkor kínai írásjegyek sincsenek hozzájuk és le sem tudjuk írni őket kínaiul:
kellett tehát keresni a kínai nyelvben olyan szótagokat, amelyek a "gá"-hoz illetve a "bor"-hoz hasonlóak, sőt jelentésük is valami nemes tulajdonságot fejez ki. Így lett a magyar "Gá" szótagból a kínaiban gāo (magas), a "bor"-ból pedig bó (gazdag).

A párbeszédben tehát a Mennyei Bájosság és a Dúsgazdagság találkozik a Királynővel.

* * *

Az írásjegyekre már vethetünk néhány pillantást, de eleinte a kínai írásjegyek sorát akár ki is kapcsolhatjuk a párbeszédben, hogy figyelmünket minél jobban összpontosíthassuk a kiejtésre.


Hogyan szólítják egymást a kínaiak?


A kínaiak általában a nǐ 你 személyes névmással szólítják meg egymást. A tegezést és magázást nem ismerik, de a nǐ helyett gyakran a tiszteletteljesebb nín 您 szót használják. Ez utóbbi leginkább a mi „ön” szavunkra hasonlít, idősebb vagy rangban magasabban álló emberekhez szólunk így, vagy azokhoz, akiket udvariasságból meg akarunk tisztelni. Egyenrangú felek, még ha nem ismerik is egymást – tehát olyan helyzetben, amikor mi magázódnánk – általában a nǐ-t használják.

A keresztnevükön a kínaiak jóval ritkábban szólítják egymást, mint mi. A szülők a gyerekeiket egy külön e célra adott gyerekkori néven hívják. A barátok, ismerősök sokszor használnak beceneveket egymás között. A leggyakoribb a xiǎo 小 („kicsi”), illetve a lǎo 老 („öreg”) előtag alkalmazása a vezetéknév előtt.

A környezetünkben lévő fiatalabb, alacsonyabb rangú vagy akár velünk egy szinten álló ismerőseinket szólíthatjuk például Xiǎo Wáng-nak小王 („Kis Wang”), Xiǎo Lǐ-nek 小李 („Kis Li”) vagy Xiǎo Zhāngnak 小张 („Kis Zhang”); az idősebbeknek, tekintélyesebbeknek kijár a Lǎo Wáng 老王 („Öreg Wang”), Lǎo Lǐ 老李 („Öreg Li”) vagy Lǎo Zhāng 张 („Öreg Zhang”) elnevezés. Ez utóbbi egyáltalán nem azt jelenti, hogy az illető tényleg idős.
Munkahelyen, hivatalos viszonyokban, ismeretlenekkel szemben gyakori a xiānsheng 先生 („úr”) és nǚshì 女士 („hölgy”) megszólítás, illetve ezek kombinálása a vezetéknévvel: Lín xiānsheng 林先生 („Lin úr”), Liú nǚshì 刘女士 („Liu úrhölgy”) stb.

Talán a legáltalánosabb a vezetéknév + pozíció megszólítás: Wáng lǎoshī 王老师 („Wang tanár úr/tanárnő”), Chén jìnglǐ 陈经理 („Chen igazgató úr”), Yáng lǎobǎn 杨老板 („Yang főnök úr”) stb.

Érdekes írásjegyek: 好 hǎo


A hǎo 好 („jó”, „jól”) írásjegy két részből áll, a „女”-ből és a „子”-ből, amelyek közül a 女 az írásjegy fogalomkulcsa, a 子 jelentése pedig „gyermek”, „fiú”, de „férfira” is utalhat.

Az ókori Kínában a 好 legkorábbi írott változata az volt, amely egy földön térdelő, gyermekét átkaroló asszonyt ábrázolt:

Az ősi kínai társadalomban az, hogy az asszonyok gyermekeket szülnek és nevelnek, természetesen a legjobb dolgok közé tartozott.

Később a 好 jelentésének a magyarázatához hozzáfűzték még, hogy az írásjegy felfogható egy egymást szerető férfi és nő ábrázolásának is, ami szintén jót, boldogságot jelent.


你好! - Nǐ hǎo! - Jó napot!

Kiejtési minta lejátszása

第六课

Dì liù kè

Hatodik lecke

Kiejtési minta lejátszása

你 好!

Nǐ hǎo!

Jó napot!

Kiejtési minta lejátszása

您好!王 老师,我 是 高博。

Nín hǎo! Wáng lǎoshī, wǒ shì Gāo Bó.

Jónapot! Wang tanárnő, én Gábor vagyok.

Kiejtési minta lejátszása

你 好,高博。高博,她 是……

Nǐ hǎo, Gāo Bó. Gāo Bó, tā shì……

Üdvözöllek, Gábor! Gábor, ő ...?

Kiejtési minta lejátszása

她 是 安娜。安娜,这 是 王 老师。

Tā shì Ān Nà. Ān Nà, zhè shì Wáng lǎoshī.

Ő Anna. Anna, ez Wang tanárnő.

Kiejtési minta lejátszása

您 好,王 老师。

Nín hǎo, Wáng lǎoshī.

Jó napot, Wang tanárnő!

Kiejtési minta lejátszása

你好,安娜。你 是 学生 吗?

Nǐ hǎo, Ān Nà. Nǐ shì xuésheng ma?

Üdvözöllek, Anna! Te diák vagy?

Kiejtési minta lejátszása

是,我 是 学生。

Shì, wǒ shì xuésheng.

Igen, én diák vagyok.

Teljes párbeszéd lejátszása

Kiejtési minta lejátszása

你好!

Nǐ hǎo!

Jó napot!

Kiejtési minta lejátszása

您好!

Nín hǎo!

Jó napot! (udvariasan)

Kiejtési minta lejátszása

你 是 学生 吗?

Nǐ shì xuésheng ma?

Te diák vagy?

Kiejtési minta lejátszása

是,我 是 学生。

Shì, wǒ shì xuésheng.

Igen, én diák vagyok.

Kiejtési minta lejátszása

你 是 老师 吗?

Nǐ shì lǎoshī ma?

Te tanár vagy?

Kiejtési minta lejátszása

不,我 不 是 老师。

Bù, wǒ bú shì lǎoshī.

Nem, én nem vagyok tanár.

06-1. Mutató névmások: 这 – zhè – ez; 那 – nà – az

是 王 老师。 Zhè shì Wáng lǎoshī. Ez (van) Wang tanárnő.
是 安娜。 shì Ān Nà. Az (van) Anna.

06-2. Kijelentő mondat létigével: 是 – shì – van (hangsúlytalan)

王老师。 Zhè shì Wáng lǎoshī. Ez Wang tanár.
高博。 shì Gāo Bó. Én Gábor vagyok.

06-3. Eldöntendő kérdő mondat mondatvégi kérdő szótaggal: ...吗? – ...ma ? ( ... -e ?)

你是老师 Nǐ shì lǎoshī ma? Te tanár vagy?
A: 是,我是老师。 Shì, wǒ shì lǎoshī. Igen, én tanár vagyok.
B: 不,我不是老师,
我是学生。
Bù, wǒ bú shì lǎoshī,
wǒ shì xuésheng.
Nem, én nem tanár vagyok,
én tanuló vagyok.

你是学生 Nǐ shì xuésheng ma? Te tanuló vagy?
A: 是,我是学生。 Shì, wǒ shì xuésheng. Igen, én tanuló vagyok.
B: 不,我不是学生,
我是老师。
Bù, wǒ bú shì xuésheng,
wǒ shì lǎoshī.
Nem, én nem tanuló vagyok,
én tanár vagyok.

06-1. Behelyettesítő (kiegészítő) gyakorlatok


A behelyettesítő gyakorlatoknál mindig kapunk egy mondatot (alapmondat) és egy listát.

Az alapmondatban az írásjegyek egy része meg van jelölve aláhúzással (könyvben) illetve színezéssel (itt), ezek helyébe kell a lista szavait sorban betenni.

A 6. leckében három behelyettesítő feladatot kapunk. Az első kettőnél bemutatjuk, hogy miként kell eljárni, a harmadikat már Ön készíti el… A továbbiakban is lesz mindegyik leckében ilyen típusú feladat, azokat is hasonló módon oldjuk meg!


1/1. feladat


Bemutatjuk a megoldását. Előbb az alapmondatot leírjuk pinyinnel, majd lefordítjuk magyarra:


我 是 安娜 Wǒ shì Ānnà. Anna vagyok.

Majd ugyanezt tesszük a behelyettesítendő szavakkal is:


王 老师 高博 老师 学生
Wáng lǎoshī Gāo Bó lǎoshī xuéshēng
Wang tanár Gábor tanár tanuló

Végül az alapmondatba sorba behelyezzük az új szavakat, és ezzel 4 új mondatot kapunk:


我 是 王 老师。 我 是 高博。 我 是 老师。 我 是 学生。
Wǒ shì Wáng lǎoshī. Wǒ shì Gāo Bó. Wǒ shì lǎoshī. Wǒ shì xuéshēng.
Wang tanár vagyok. Gábor vagyok. Tanár vagyok. Tanuló vagyok.

1/2. feladat


A második feladat ugyanilyen, csak itt az alapmondatba 2-2 kifejezést kell beilleszteni.

Alapmondat:

王 老师 Zhè shì Wáng lǎoshī. Ez Wang tanárnő.

 Változó szavak, kifejezések

那 ~~ 高博 这 ~~ 老师 那 ~~ 学生
Nà ~~ Gāo Bó zhè ~~ lǎoshī nà ~~ xuéshēng

 Megoldás:

那 是 高博。 Nà shì Gāo Bó. Az Gábor.
这 是 老师。 Zhè shì lǎoshī. Ez tanár.
那 是 学生。 Nà shì xuéshēng. Az tanuló.

 

1/3. feladat

Alapmondat:

你 是 王 老师 吗? Nǐ shì Wáng lǎoshī ma? Te Wang tanárnő vagy?

 Helyettesítsük be a fenti mondatba az alábbi szavakat:

高博 Gāo Bó Gábor
安娜 Ānnà Anna
学生 xuéshēng tanuló

 Készítsük el a három új mondatot!

你 是 高博 吗?

你 是 安娜 吗?

你 是 学生 吗?

 

06-2. Egészítse ki a párbeszédet!

A párbeszédes gyakorlatoknál a könyv „szűkmarkú”, mi megértőbbek vagyunk, ezért megadjuk a pinyines változatot is.

Ennek alapján fordítsuk le előbb magyarra, majd válaszoljuk meg előbb a pinyines változatot, aztán próbáljuk meg kínai írásjegyekkel is leírni a mondatot. Lehet, hogy eleinte csak egy-két írásjegyet tudunk leírni, de később majd egyre több sikerülni fog.

Ne feledjük könyv írói szándékát: a végső cél a kínai írásjegyekkel írás, a pinyin csak átmeneti segítség.

Javasoljuk tehát, hogy amikor átlátjuk (és megoldjuk) a feladatot, akkor vegyük elő újra a könyvet (ott nincs pinyin), s ott ismételjük meg a feladat megoldását!

Aki szeret „holtbiztosra” menni, az megnézheti a gyakorlatok megoldási kulcsát is!

Ezt mindenképpen csak azután tegye, miután a feladatot megoldotta!


Kérdés Válasz

1.

你好! 你好!
Nǐ hǎo! Nǐ hǎo!
Üdvözöllek! Üdvözöllek!

 2.

你 是 高博 吗? 是,我 是 高博。
Nǐ shì Gāo Bó ma? Shì, wǒ shì Gāo Bó.
Te Gábor vagy? Igen, én Gábor vagyok.

 3.

她 是 学生 吗?  
Nín shì xuéshēng ma?  
   

 4.

您 是 老师 吗?  
Nín shì lǎoshī ma?  
   

 5.

这 是 王 老师 吗?  
Zhè shì Wáng lǎoshī ma?  
   

 6.

那 是 安娜 吗?  
Nà shì Ānnà ma?  
   

06-3 Csináljon kijelentő mondatból kérdő mondatot ( 吗 ma)!

 
Válasz Kérdés

1.

我 是 老师。 你 是 老师 吗?
Wǒ shì lǎoshī. Nǐ shì lǎoshī ma?
Én tanár vagyok. Te tanár vagy?

 2.

她 是 安娜。 她 是 安娜 吗?
Tā shì Ānnà. Tā shì Ānnà ma?
Ő Anna. Ő Anna?

 3.

高博 是 学生。  
Gāo Bó shì xuéshēng.  
   

 4.

高博 是 老师。  
Gāo Bó shì lǎoshī.  
   

 5.

这 是 王 老师。  
Zhè shì Wáng lǎoshī.  
   

 6.

那 是 安娜。  
Nà shì Ānnà.  
   

  

 

Elfelejtett jelszó